Gabayada

Keydka Gabayada
ugu wanaagsan
Soomaalida

Somali

English

Gabayada maanta

Raadi