Amaanta Geela

Haddaan baawar kama waayayee, bilo dhaqaaleeyo
Barrimada caleentana leh haddaan, bariba meel geeyo
Markay balaxsi doontana haddaan, dhanaha boobsiiyo
Bartuu fadhan ku yaallana haddaan, baalash kaga jiido
Middii aan dhukaan bido haddaan, biimo ku ogaado
Goortii ay bogsootana haddii aan, badhika fuudsiiyo
Haddaan baanto xooluhuba way, badan xumaadaane

Baadida lumaysiyo haddaan, baylah ka ilaalsho
Bahalkiyo waraabaha haddaan, Baar ka celinaayo
Haddaan baytimaal kuma gashee, Buro xannaaneeyo
Inay bulanto mooyee haddii, bixinta loo diido
Haddaan naago kuma baayacee, baali laga dhiibin
Barbaarnimiyo doobnimo haddaan, baaqi ku ahaado
Anigoo basaas qaba haddaan, bawdka hore seexdo
Boolbaraha ciiddiyo haddaan, boorashka u jiifo

Waa baxarka gelee haddaan, bidho ku haaneedo
Bakhayl magac ma yeeshee haddaan, bixiyo dheefteeda
Haddaan labanka Boodey martida, ugu bashaasheeyo
Bun haddaan u dubo oo wadaad, baro ku yaasiimo
Haddaan baraha jiilaal kobtii, baadle ku ekeeyo

Oon baagamuuddiyo u huro, inaan ka baashaalo
Bandarada magaaliyo haddaan, balad u moogaado
Buugtiyo iskuullada haddaan, barashadood daayo
Haddaan kabo banbiira ah toshiyo, rabadhka baabuurta
Haddii anan bashlaynine xarrago, baal isaga tuuro
Baqoole iyo guuraba haddaan, baadhi la ahaado
Bilaheeda oo idil haddaan, Baayir daba joogo

Barigay dhalaysana haddaan, boqon ku seeteeyo
Barqin horada laba goor haddaan, baaciyoo celiyo
Goortay cabbaar biliqsatay, meel isbabacdaaye
Bishamaha madow iyo markay, buulka hore keento
Bisinkiyo haddii aan u maro, baabaddii nabiga
Haddaan nirigta beydaanka dheer, bogga ka soo jiido
Bishaaraan idhaahdaa intaan, bururo reynreyne
Basarka geela loo dhaqo haddaan, baab walba idleeyo
Intaasoon ku baaqtamay haddaaan, been ka dhigi waayo
Saw badashadiisu waa waxyare, boqol ma dhaafaayo

Haddaan baawar kama waayayee, bilo dhaqaaleeyo Barrimada caleentana leh haddaan, bariba meel geeyo Markay balaxsi doontana haddaan, dhanaha boobsiiyo Bartuu fadhan ku yaallana haddaan, baalash kaga jiido Middii aan dhukaan bido haddaan, biimo ku ogaado Goortii ay bogsootana haddii aan, badhika fuudsiiyo Haddaan baanto xooluhuba way, badan xumaadaane Baadida lumaysiyo haddaan, baylah ka ilaalsho Bahalkiyo waraabaha haddaan, Baar ka celinaayo Haddaan baytimaal kuma gashee, Buro xannaaneeyo Inay bulanto mooyee haddii, bixinta loo diido Haddaan naago kuma baayacee, baali laga dhiibin Barbaarnimiyo doobnimo haddaan, baaqi ku ahaado Anigoo basaas qaba haddaan, bawdka hore seexdo Boolbaraha ciiddiyo haddaan, boorashka u jiifo Waa baxarka gelee haddaan, bidho ku haaneedo Bakhayl magac ma yeeshee haddaan, bixiyo dheefteeda Haddaan labanka Boodey martida, ugu bashaasheeyo Bun haddaan u dubo oo wadaad, baro ku yaasiimo Haddaan baraha jiilaal kobtii, baadle ku ekeeyo Oon baagamuuddiyo u huro, inaan ka baashaalo Bandarada magaaliyo haddaan, balad u moogaado Buugtiyo iskuullada haddaan, barashadood daayo Haddaan kabo banbiira ah toshiyo, rabadhka baabuurta Haddii anan bashlaynine xarrago, baal isaga tuuro Baqoole iyo guuraba haddaan, baadhi la ahaado Bilaheeda oo idil haddaan, Baayir daba joogo Barigay dhalaysana haddaan, boqon ku seeteeyo Barqin horada laba goor haddaan, baaciyoo celiyo Goortay cabbaar biliqsatay, meel isbabacdaaye Bishamaha madow iyo markay, buulka hore keento Bisinkiyo haddii aan u maro, baabaddii nabiga Haddaan nirigta beydaanka dheer, bogga ka soo jiido Bishaaraan idhaahdaa intaan, bururo reynreyne Basarka geela loo dhaqo haddaan, baab walba idleeyo Intaasoon ku baaqtamay haddaaan, been ka dhigi waayo Saw badashadiisu waa waxyare, boqol ma dhaafaayo
Haddaan baawar kama waayayee, bilo dhaqaaleeyo Barrimada caleentana leh haddaan, bariba meel geeyo Markay balaxsi doontana haddaan, dhanaha boobsiiyo Bartuu fadhan ku yaallana haddaan, baalash kaga jiido Middii aan dhukaan bido haddaan, biimo ku ogaado Goortii ay bogsootana haddii aan, badhika fuudsiiyo Haddaan baanto xooluhuba way, badan xumaadaane

Raadi